Programa bono enerxía peme-exercicio 2023


Proxecto: LAVANDERÍA CASA GRANDE DE CRISTOSENDE

Actuación: Sustitución dunha lavadora e unha secadora doméstica por unha lavadora e unha secadora industrial.

Obxetivos acadados: Reducción dun 52% do consumo enerxético da lavanderia. 

Axuda concedida polo INEGA: 6.000€

 

 

 

Subvenciones para la movilidad eléctrica (Programa MOVES III)

Instalación de un punto de carga para vehículos eléctricos.